Các em học sinh lớp 4A1 tham gia tiết học ngoài thiên nhiên môn Mĩ thuật đầy hứng thú.